FANDOM


D'iêste periode da't gebied, dat nau Brabant is, nen belangrijke rol speulde is de Romeinse Tijd, en dan bedoele we dermee de periode die begon me'den inval van de Romeinen, aangevuurd deur Julius Caesar, in ongs geweste in 57 v. Chr. tot het (Westelijke) Romeinse Rijk ten val wiêr gebrocht (in 476 n. Chr).

Het gebied was gelege in de Romeinse provinses Belgica en Germania Inferior en wiêr bewoond deur de Belgae.

Belgae : stammen in Brabant veur de Romeine Edit

Hoewel er giên geschreven informase over de stammen veur de Romeinse inval bestaat, is ét wel meugelak ùm te reconstrueren welke stammen er leefden in het gebied dat later Brabant zou wörre.

  • de Menapii die in en rond de delta's van de Schelde, Maas en Rijn leefde maken de grutste kaens oem het westelakke gebied t'emme bewoênd (noord Vlaanderen, de eilande van Ziêland, west Brabant (de oostelakken oever van 'tScheld.
  • de Nerviërs bezuide t'Scheld en de Rupel en benoorde van de Samber kunne'unne invloed tot in Aentwaerpe emme late gelde.
  • de Eburonen oostelijk van de Menapiërs en de Atuatuci , in de kempen, en over Maas tot on de Rijn diêlden ze het gebied met de Treveri; later name de Germaanse Tungri hun plöts in)

De Romeinse oorloge en bezetting Edit

De bezetting en d'inlijving deur de Romeine van'et territorium benoorden de Seine en de Marne begon rond 57 n.Chr.

de
Kaart heirwegen

Overzicht Romeinse Heirwegen

De Romeine leije een groêt aantal heirwegen, de veurnomste in ongs contreie was de Via Belgica (de heirbaan Boulogne-Keulen), en die emme veul bijgedrage on d'ontwikkeling van Brabant en van't Brabants .

Al vanaf de 2e eeuw n. Chr) wiêr het gebied deur de Germaanse en Frankische stammen stillekes aan onder de voet gelope en in de 5e eeuw viel het Rome en het hiêle Westelijke Romeinse Rijk.