Brabantian Wiki
Advertisement

<mainpage-leftcolumn-start /><!--<hero description="This Wiki is about Brabantian, a dialect of Dutch " imagename="" cropposition=""></hero> -->

Welcome to the Brabantian Wiki[]

Brabants Nederlands English
Deze Wiki is ouver Brabant en ouver't Brabants, een dialect van't Nederlaends
 • we gon 'temme ouver't Brabants as taal, dialect, taalkundig
 • et wördt geschreve in't dialect mor der'kunne stukke vertaalt zen in't Nederlaends, en aedner vremde tale (gelak Engels of Fraens)
 • misschien zelfs stukskes geluid ( de soundbytes) in't dialect voer d'uitspraak t'oêre
 • natuurlak ouver zan 'istaure, aardrakskunde en zijn aerfgoed en tradieses

't Is een experiment een probeersel veur dawwe nor Incubator gaan. Welkom allemaal.

Deze Wiki gaat over Brabant en het Brabants, het Nederlandse dialect
 • we willen sprekn over Brabants als een taal, een dialect, op linguistieke wijze
 • het wordt in dialect spelling geschreven mar zal ook pagina's in standard Nederlands, en andere vreemde talen bevatten
 • we proberen met soundbytes de uitspraak te illustreren
 • en we beschrijven Brabant doorheen de geschiedenis , geografsich , zijn erfgoed , zijn tradites

Dit is een experiment voor we naar Incubator gaan. Welkom allemaal.

This Wiki is about Brabantian, a dialect of Dutch
 • we will talk about Brabantian as a language, as a dialect, linguistically
 • it will be written in dialect spelling and contain pages in standard dutch, english, and perhaps german
 • upload soundbyte files to help create and auditive image of the pronunciation
 • pages about Brabant its history, geography, heritage, traditions etc

This is a first experiment before we take this to Incubator. Welcome everybody.

Describe your topic : Brabantian is a Dutch dialect.

Brabaents is een dialect van ét Neêderlaends

Et Neêderlaends taalgebiêd loept van Friesland in het noorden toton de taalgrens, deur Uderzo in Asterix de diepe kloof gedoopt[1], in het zuiden die van Komen in 'twesten nor Voeren in t'wosten loept.

Et Neêderlaends taalgebiêd telt - volgens een rauwe schatting 23 miljoeng ziêle, en tussende 5-7 miljoeng (navanaent hoe dache telt) sprekt Brabaents, da's e kwart of iên darde van het Neêderlaends taalgebied.

Oep de parking (in de rest van de regio Vlaanderen) zen er 3 wikis : de Liêmbuuurgers zen me 2 miljoeng en z'emme begot ne wiki , de West vlamingen (van "bachte de kuppe") oêk en die zen met ochottekes 1,2 miljoen en zelfs de Ziêwe emme er iêne en die zen amper me 380 duzend ..

Brabanders ze nie echt geliefd bij de stammen oep de parking oemda ze ongs dikke nekke vingde. Voerla die van Aentwaerepe, mor da mag ongs niet tegenauwe om ongs culturele bijdrage nie te vieren. Nau ist on ongs he joenges!

The Dutch-speaking region covers an area from Friesland, in the north, to the Belgian language-border in the south. The linguistic border between the Dutch speaking Flanders region of Belgium and the French speaking Wallonai region in the south, also known as the great divide[2], that splits Belgium in the middle form Komen (Comines) in the west to Voeren (Fourons) in the east, passing just south of the Brussels.

The Dutch speaking region is home to approx 23 million Dutch-speaking people.

Of those Dutch speakers an estimated 5-7 million (depending on the way of calculating) live in an area that speaks predominantly a Brabantian dialect that is between a quarter and a third of the dutch speakers.

Brabantian doesn't have its own Wikipedia , but Limburgish (with just under 2 million speakers) and West Flemish (with just under 1.2 million speakers ) and Zeeuws (with under 400.000 speakers) have their own Wikipedias.

I know Brabantians are not really liked elsewhere and moreover they are seen as posers, with a great self-importance, especially the Antwerpians but that doesn't mean we shouldn't claim our spot to celebrate our heritage and our contribution to the culture of the dutch speaking world.

------------------------------------------------------------------------------

Brabants(nl) - Inhoudslijst - Oe muutek iêron beginne

Latest activity[]Photos and videos are a great way to add visuals to your wiki. Find videos about your topic by exploring Wikia's Video Library.

Coat of Arms : Hertogdom Brabant - Duchy Brabant

|}

 1. Uderzo, Asterix serie De diepe kloof [1]
 2. Uderzo the author of the Asterix series of comic books [2] referred to the linguistic border as the Great divide
Advertisement