FANDOM


Een paar afspraken over 'tgebruik van deêze Wiki kunnen 'ellepe.

Deze wiki is in 'tBrabantsEdit

Zjust, mor da wult niê zegge dattem alliên in 't brabants wördt geschrêve :

  • Artiêkele over de Brabantse taal wörre oêk in 'tNeêderlaends geschrêve en zelfs vertaald in 'tEngels, da wult zegge taalkundige artiêkele, artiêkele over d'uitspraak, de spelling en de grammère van 't Brabants.
  • Aender artiêkele over algemiên onderwaerpe wörre in't Brabants geschrêve

Vocabulèr Edit

Ge ze vrij in de keus van de woordeschat, mor as't woord nie in't standord Neêderlands gebrökt wört zettet dan met zan verklaring en zannen oêrspróeng in de woordelijst

Spelling Edit

ge ze nie iêlemaal vrij van spelling : de schrijfwijze zal oep de spelling wörre uitgelei.

in princiêp volgen we 'tAN oftewel et algemiên Nederlaends : het Brabants ee nen iêle groêten invloed g'ad oep 'tAN

D'uitzonderinge en afwijkinge

  • 'tIs van't grutste belang dache oeweige vertrout mokt me de Brabatse spellingsregels.
  • Het is dus niê de bedoeling dache Brabants fonetisch weergeft mor wel dache de schrijfwijze en spellingsregels van het Brabants respecteert;
    • een veurbeld : schrijft ni "waai goan noar de vaugelemart" mor wel "wij gaan nor de Vogelemarkt"

Ge mut dus nie verschiête as oe bijdrage iêtofwa verbetert wört, en asge zelf verbêtert probeert dan den oêrprongkelakke stijl van de schrijver te respectere.

Het gebruik van Brabantse streektalen  : Edit

Er zen verschillende streken in Brabant mé lichtelak afwijkende uitsprake. alleman is vrij in de keuze van zan streektaal binne 't Brabants dialect, asg'een stukske schreft in't brabants kan oe spelling verbêtert wörre mor nie oe streektaal, zet oep oe stukske in welke streektaal dagge schreft

Asge een stukske schreft over een bepaalde streek, dan doededa in de streektaal en er zal een patroên kome oem aan te gêve dat een stuk in een streektaal is geschrêve en da da best zoe bleft.

Goede raad Edit

As'et Brabants nie oe moedertaal is schrijft dan in't nederlands. Ge meud'al jaren in Brabant woêne er zen dinges die verruie dagge ginne brabander zij da kunne bepaalde klanke zen zoals het verschil tussen kole [kɤulə] en koêle [kuələ] of het verschil tussen het lidwoord ba ne veurnaam lak den Bert, de Maria en als ge dan zelf mut kieze tusse de of den Peter... dan valde deur de maend, want et "zit nie in oewoêr" gelak ze zegge.